AKIYOSHI CATERING

YOUR CATERING SOLUTION!

Akiyoshi Catering Service บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ เริ่มต้น 200.- บาท/ท่าน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

094-551-5495

รายละเอียดแพ็คเกจ