Promotion, Promotion-SQ1

โปรโมชั่น มา 4 จ่าย 3 สำหรับ Ocean 5 Seafood Buffet เมื่อแสดงโค้ดในแอปพลิเคชั่น CUNEX+AKIYOSHI Card

😍 สำหรับเดือนเมษายน – มิถุนายน 2019 ร้านอะคิโยชิขอมอบโปรโมชั่น มา 4 จ่าย 3 สำหรับ Ocean 5 Seafood Buffet เมื่อแสดงโค้ดในแอปพลิเคชั่น CUNEX พร้อมบัตรสมาชิกอะคิโยชิ

📌 ข้อตกลงและเงื่อนไข :
– Ocean 5 Seafood Buffet บุฟเฟต์สุกี้ยากี้และชาบู ชาบู ราคา 593.-/net
– สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่อะคิโยชิสาขาสยามสแควร์วันเท่านั้น
– เมื่อแสดงโค้ดในแอปพลิเคชั่น CUNEX พร้อมบัตรสมาชิกอะคิโยชิ เฉพาะ Red Card และ Gold Card เท่านั้น